Poslovne veštine

Poslovni i individualni kursevi osnovnih poslovnih veština,namenjen je svim poslovnim ljudima koji žele poboljšati svoje poslovne veštine.

Opširnije »

Strani jezici

Sve više ljudi upisuje brze kurseve jezika radi zaposlenja u inostranstvu ili radi zaposlenja u stranim kompanijama. Odaberite kurs u skladu sa svojim ciljevima i potrebama i upišite se na vreme.

Opširnije »

IT kursevi

Sve više ljudi upisuje brze kurseve jezika radi zaposlenja u inostranstvu ili radi zaposlenja u stranim kompanijama. Odaberite kurs u skladu sa svojim ciljevima i potrebama i upišite se na vreme

Opširnije »

Online kursevi

Artefakt u svojoj ponudi nudi i individualne online kurseve. Oni su prilagođeni polazniku i njegovim potrebama i održavaju se putem online platforme s profesorom. Polaznicima su na raspolaganju brojne vežbe, audio- i video-zapisi te testovi ...Platforma: Moodle; Metode: flipped classroom,...

Opširnije »

Kreativne radionice

Sve više ljudi upisuje brze kurseve jezika radi zaposlenja u inostranstvu ili radi zaposlenja u stranim kompanijama. Odaberite kurs u skladu sa svojim ciljevima i potrebama i upišite se na vreme.

Opširnije »

Poslovne veštine

Veštine komunikacije

Komunikologija je nauka koja se bavi opštim i ljudskim odnosima – načinom ostvarenja veza među ljudima, odnosom prema ljudima i okolini. Povezana je sa gotovo svim granama privrede i umetnosti i nezameljiva je prilikom izučavanja menadžmenta, ali i u odnosima sa javnošću. Komunikacija je stalan proces u kome se neprestano vrši slanje i primanje informacija, verbalno, ili neverbalno, a sve u cilju razmene ideja. Ostvarenje ovog cilja, ponekad, zahteva i uvežbavanje tehnika i metoda komunikacije. U toku posla komuniciramo na više načina – putem oglasne table, na sastancima, preko izveštaja i zapisnika, razgovorima u hodnicima, elektronskom poštom...

Poslovni svet svakim danom postaje sve složeniji i zahtevniji, a po pitanju komuniciranja određeniji. Komunikacija, po svim istraživanjima i anketama nije tako jednostavan i lak posao kako bi se pomislilo na prvi pogled. Utvrđeno je da je strah od javnog nastupanja, govorenja pred grupom ljudi, jedan od zastupljenijih ljudskih strahova. Sigurno je da je svako od nas iskusio takve situacije, bilo da je i sam osećao nelagodu kad treba govoriti pred grupom nepoznatih ljudi, bilo da je video nekoga ko se našao u takvoj situaciji.