Poslovne veštine

Poslovni i individualni kursevi osnovnih poslovnih veština,namenjen je svim poslovnim ljudima koji žele poboljšati svoje poslovne veštine.

Opširnije »

Strani jezici

Sve više ljudi upisuje brze kurseve jezika radi zaposlenja u inostranstvu ili radi zaposlenja u stranim kompanijama. Odaberite kurs u skladu sa svojim ciljevima i potrebama i upišite se na vreme.

Opširnije »

IT kursevi

Sve više ljudi upisuje brze kurseve jezika radi zaposlenja u inostranstvu ili radi zaposlenja u stranim kompanijama. Odaberite kurs u skladu sa svojim ciljevima i potrebama i upišite se na vreme

Opširnije »

Online kursevi

Artefakt u svojoj ponudi nudi i individualne online kurseve. Oni su prilagođeni polazniku i njegovim potrebama i održavaju se putem online platforme s profesorom. Polaznicima su na raspolaganju brojne vežbe, audio- i video-zapisi te testovi ...Platforma: Moodle; Metode: flipped classroom,...

Opširnije »

Kreativne radionice

Sve više ljudi upisuje brze kurseve jezika radi zaposlenja u inostranstvu ili radi zaposlenja u stranim kompanijama. Odaberite kurs u skladu sa svojim ciljevima i potrebama i upišite se na vreme.

Opširnije »

Poslovne veštine

Timski rad

Timski rad je ključ modernog menadžmenta, jedan od preduslova za uspeh preduzeća i organizacija. Zaposleni predstavljaju najvažniji resurs preduzeća ili organizacije i veoma je važno znati kako taj resurs i potencijal iskoristiti. Potrebno je da osim stručnosti i profesionalnosti postoji i jasna timska orijentacija ka obavljanju zajedničkog cilja da bi posao bio uspešno završen. Sposobnost i spremnost da se radi u timu i da se na kooperativan način savlađuju sve složeniji zadaci jedna je od najznačajnijih „ključnih“ kvalifikacija sadašnjosti i budućnosti.